Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Маја Морачанин Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Стан 5.000.000,00 денари 94 м2 Скопје 2010 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште 700.000,00 денари 1160 м2 Р.Србија 2012 4/30 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 400.000,00 денари 815 м2 Р.Србија 2012 4/25 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 500.000,00 денари 1060 м2 Р.Србија 2012 4/30 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Куќа 750.000,00 денари 213 м2 Р.Србија 2012 4/30 Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Благородни метали 180.000,00 денари Златен Накит -/- Стекнување на друг начин
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 654.462,00 денари Киа Рио /// Стекнување на друг начин
Хартии од вредност Личен имот Акции 15.720,00 денари 2 2007 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Акции 314,00 29 2007 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Сопственички удел 320.000,00 денари 66,6 % 2012 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Личен имот Камата од депозит 50.000,00 денари 31.05.2019
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка EUR 12.295,00 Комерцијална банка 31.05.2013 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска платежна картичка 35.000,00 денари НЛБ Тутунска банка - Стекнување на друг начин
Друг имот Личен имот Девизни с-ва во банкарски сеф 1.200.000,00 денари Стекнување на друг начин

 Назад