Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Ферид Муниќ Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан - 36 м2 Скопје 2006 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на деца Стан - 63 м2 Скопје 2003 - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Стан - 63 м2 Скопје 1995 - Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 1.500,00 евра Форд Фокус 2004/2014 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Удели 3.000,00 евра - 2010 Стекнување со договор за купопродажба

 Назад