Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Панчо Минов Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Непрецизиран имот 1.451.400,00 72м2 Кавадарци 2018 / Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан 7.713.546,00 денари 96 м2 Скопје 20012 / Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Лозје 300.000,00 денари 7.300 м2 Кавадарци 1991 / Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Куќа 9.600.000,00 денари 140 м2 Кавадарци 1991 / Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 492.000,00 денари Тојота Авенсис 2004/2005 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на деца Моторни возила 987.564,00 Мицубиши АСХ 1.6 2019/2019 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на брачен другар Акции 1.740,00 денари 29 1998 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на брачен другар Акции 122.600,00 денари 20 1998 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на брачен другар Акции 29.293,00 денари 11 1998 Стекнување со договор за купопродажба
Побарувања Имот на брачен другар Побарување по основ на даден заем 2.748.600,00 денари 28.09.2006 Стекнување на друг начин
Долгови Заеднички имот Кредит 5.337.848,00 денари 2012 2030
Долгови Имот на деца Кредит 995.000,00 2019 -
Друг имот Заеднички имот ДУТПУ “ПЕЛИ“ ДОО Кавадарци нема податок Стекнување на друг начин

 Назад