Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Никола Мицевски Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјиште 60.000,00 денари 26.853 м2 село Чифлик, Штип 2005 - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан 418.000,00 денари 38 м2 Штип 2005 - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 9.100,00 денари 182 м2 село Негрево - 1/4 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа 3.500.000,00 денари 391 м2 Штип 1987 - Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Имот на родители Куќа 37.500,00 денари 22,75 м2 село Негрево - 1/4 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Помошни објекти 7.500,00 денари 9,25 м2 село Негрево - 1/4 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Стамбена зграда 250.000,00 денари 15 м2 село Негрево, Пехчево 1972 - Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Имот на родители Стан 3.803.670,00 денари 63 м2 Скопје 2004 - Стекнување со наследство
Подвижен имот Заеднички имот Моторни возила 240.000,00 денари Фиат Брава CX 1.4 12В 1998/2005 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 55.346,00 Mitsubushi colt 1.1 2012/2019 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 185.400,00 денари Хјундаи ИХ 35 2011/2018 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Имот на брачен другар Трансакциона сметка денари 20.000,00 Стопанска банка 2017 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизна сметка EUR 5.000,00, USD 2.000,00 Комерцијална банка 2017 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска штедна книшка денари 288.000,00 Комерцијална банка 2017 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка денари 20.000,00 Комерцијална банка 2017 Стекнување на друг начин
Долгови Личен имот Кредит 300.000,00 2018 2020

 Назад