Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Трајко Вељаноски Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Деловен простор 1.103.400,00 денари 18 м2 Скопје 1993 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Земјиште 121.500,00 денари 810 м2 С.Сливово 2015 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 20.000,00 денари 379 м2 КО Сливово 2015 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Куќа 1.839.000,00 денари 70 м2 село Сливово 2002 1/1 Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Личен имот Куќа 14.712.000,00 денари 240 м2 Скопје 2000 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Куќа со помошни простории 600.000,00 денари 35 м2 Штип / 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Стан 5.792.850,00 денари 97 м2 Скопје 2004 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на деца Моторни возила 200.000,00 денари Јамаха РН29 2015/2017 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 1.100.000,00 денари Фолксваген Тигуан 2015// Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 1.230.000,00 денари Фолксваген Таурег 2015/2017 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 240.000,00 денари Сеат Ибица 1.4 2006/2015 Стекнување со договор за подарок
Хартии од вредност Личен имот Удели - - - - недал податок -
Други приходи Личен имот закупнина за деловен простор 6.600,00 денари месечно
Други приходи Личен имот Закупнина од издавање на стан 43.665,00 денари месечно
Банкарски депозити Личен имот Девизна сметка заштеда Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизна сметка заштеда Стопанска банка 2016 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска штедна книшка заштеда Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска штедна книшка заштеда Стопанска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка - НЛБ Тутунска банка Скопје - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка - Стопанска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка плата Комерцијална банка месечно Стекнување на друг начин
Долгови Личен имот Кредит - - -

 Назад