Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Елизабета Канческа Милевска Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брат Дел од куќа 5.904.000,00 денари 96 м2 Скопје 2013 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брат Земјоделско земјиште / / КО Кисела Вода 1 / 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брат Земјоделско земјиште / / КО Марино / 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брат Земјоделско земјиште / / КО Марино / 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брат Подрум / 42 м2 КО Кисела Вода 1 / 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан 3.444.000,00 денари 40 м2 Скопје 2003 1/1 Стекнување на друг начин
Недвижен имот Имот на деца Стан 3.500.000,00 90 м2 КО Кисела Вода 1 / / Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Куќа со двор 4.206.600,00 денари 114 м2 Скопје 1971 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Дел од куќа 5.535.000,00 денари 90 м2 Скопје 2013 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште / / КО Кислела Вода 1 / 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште / / КО Марино / 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште / / КО Марино / 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Подрум 600.000,00 42 м2 КО Кисела Вода 1 / 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Стан 1.968.000,00 денари 32 м2 Охрид 2004 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Други превозни средства 300.000,00 денари Скутер Пиаџо 2006/2006 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 840.000,00 денари Фолксваген Голф 6 2009/2009 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Благородни метали 1.800.000,00 денари накит / Стекнување со наследство

 Назад