Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Никола Попоски Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Стан 14.000.000,00 денари 87 м2 Брисел 2007 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан 5.400.000,00 денари 90 м2 Скопје 2005 - Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Заеднички имот Моторни возила 2.500.000,00 БМВ X1 2018/2018 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Заеднички имот Моторни возила 991.000,00 денари Тојота Корола -/2017 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Заеднички имот Денарска сметка денари 1.200.000,00 Стопанска банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизен депозит EUR 34.036,00 ИНГ банк - Белгија - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизен депозит EUR 7.293,00 Стопанска банка АД Скопје - Стекнување на друг начин
Долгови Заеднички имот Кредит 8.500.000,00 денари 2007 25 години

 Назад