Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Емил Димитриев Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 3.000.000,00 денари 50.000 м2 Пробиштип - 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа 6.150.000,00 денари 300 м2 Пробиштип - 1/1 Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Личен имот Стан со гаража и помошни простории 8.033.438,00 денари 107 м2 со 30 м2 и 9 м2 Скопје 2018 - Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Благородни метали 150.000,00 денари Накит 2014/2014 Стекнување на друг начин
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 218.400,00 денари Jeep Grand Cherokee 1996/2016 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 380.000,00 денари Опел Астра 2008/2008 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Оружје 160.000,00 денари Ремингтон-полуавтоматска пушка 2009/2010 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Оружје 180.000,00 денари Оружје „Merkel RX Helix black" -/2017 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Оружје 20.000,00 денари бокерица бајкал 1990/1998 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Оружје 60.000,00 денари Карабин-маузер 1970/2011 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Оружје 70.000,00 денари Оружје „Franchi Affinity" -/2017 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Уметнички и колекционерски предмети 200.000,00 денари Слики 2014/2014 Стекнување на друг начин
Други приходи Имот на брачен другар Плата 22.000,00 денари 2010
Други приходи Имот на родители Пензија 13.500,00 денари месечно
Други приходи Имот на родители пензија 9.000,00 денари месечно
Банкарски депозити Имот на брачен другар Денарска штедна книшка 406.201,00 - - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска штедна книшка денари 467.000,00 - - Стекнување на друг начин
Долгови Личен имот Заем 939.505,00 - -

 Назад