Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Павлинче Честојнова Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Лозје - 2,5 декари С.Тремник 2013 - Стекнување на друг начин
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан 920.000,00 денари 68,8 м2 Неготино 2016 - Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 120.000,00 денари Форд Фокус 2000/2013 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Имот на брачен другар Трансакциона сметка 37.000,00 денари Уни Банка 15.12.2016 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Трансакциона сметка 122.000,00 денари Еуростандард банка - Стекнување на друг начин

 Назад