Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Ванковер Манчев Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Стан - 36 м2 Стар Дојран 2004 - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Стан - 81 м2 Струмица 1980 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Стан -- 62 м2 Струмица 1990 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан - 44 м2 Скопје 2004 - Стекнување со договор за подарок

 Назад