Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Илија Димовски Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 300.000,00 денари 7.000 м2 Чашка 1990 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 50.000,00 денари 400 м2 КО Согле 1990 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа 1.200.000,00 денари 75 м2 Охрид 1993 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа 150.000,00 денари 60 м2 село Согле 1990 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Стан 900.000,00 денари 57 м2 Велес 1979 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Земјиште 305.117,00 денари 659 м2 Б.Село 2015 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Земјиште 513.552,00 денари 624 м2 Б.Село 2015 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Куќа за одмор 3.600.000,00 денари 175 м2 + 87 м2 Велес - - Стекнување со договор за градба
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила 30.000,00 денари Даеву Ланос 2000/2000 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 1.100.000,оо денари Ауди А6 2011/- Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 950.000,00 денари Мерцедес Е 2009/2017 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на родители Акции 192.000,00 денари 212 1988 - недал податок -
Хартии од вредност Личен имот Акции 20.400,00 денари 240 2007 - недал податок -
Хартии од вредност Личен имот Акции 55.000,00 денари 50 2007 - недал податок -
Хартии од вредност Личен имот Удели - - - - недал податок -
Побарувања Имот на родители Стечајно побарување 960.000,00 денари недал податок - недал податок -
Други приходи Имот на родители Земјоделска дејност недал податок годишно
Други приходи Личен имот камата недал податок годишно
Банкарски депозити Имот на родители Штеден влог недал податок НЛБ Тутунска банка недал податок - недал податок -
Банкарски депозити Личен имот Штеден влог недал податок НЛБ Тутунска банка недал податок - недал податок -
Долгови Личен имот Кредит - - -
Долгови Личен имот Кредит - - -

 Назад