Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Иван Стоилковиќ Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Земјиште нема податок 6.000 м2 С.Стрновац 2003 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Заеднички имот Стан / 103 м2 Куманово 2007 - Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Заеднички имот Моторни возила - Фолксваген Уп -/2015 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила / Ауди А7 -/2014 Стекнување со договор за купопродажба

 Назад