Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Сашо Василевски Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Гаража 480.000,00 денари 16 м2 Скопје 1988 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Деловен простор 2.684.000,00 денари 22 м2 Куманово 1987 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан 5.238.968,00 денари 91 м2 Скопје 1988 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 1.200.000,00 денари 831 м2 Охрид 1977 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 10.000.000,00 денари 6.000 м2 Охрид 1930 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 24.000.000,00 денари 7.599 м2 Охрид 1930 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 3.250.000,00 денари 5.283 м2 Г.Лакочереј 1930 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 4.000.000,00 денари 356 м2 Охрид 1957 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 6.000.000,00 денари 658 м2 Охрид 1977 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 7.800.000,00 денари 5.105 м2 Охрид 2012 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа 10.850.000,00 денари 310 м2 Охрид 1957 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа 2.200.000,00 59 м2 Охрид 1977 1/1 Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Имот на родители Куќа 23.809.529,00 денари 388 м2 Охрид 1982 1/1 Стекнување со договор за градба
Подвижен имот Имот на брачен другар Благородни метали 400.000,00 денари Златен накит -/1994 Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 200.000,00 денари Тојота Јарис 2002/2009 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 400.000,00 денари Мерцедес Б 2007/2016 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила 200.000,00 денари Мерцедес А 1998/2008 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила 610.000,00 денари Мерцедес Е 2004/2013 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Други превозни средства 500.000,00 денари Моторен чамец Сиреј 1988/1996 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Уметнички и колекционерски предмети 125.000,00 денари Уметнички предмети -/1992 Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Личен имот Уметнички и колекционерски предмети 170.000,00 денари Накит-Часовници -/1960 Стекнување со наследство
Побарувања Личен имот Побарување по основ на даден заем 1.851.000,00 денари + камата 2007 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизен депозит EUR 3.000,00 Халк банка 2007 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизен депозит EUR 5.235,00 Уни банка 2007 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизен депозит EUR 7.400,00 Уни банка 2007 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизен депозит USD 1.665,00 Уни банка 2007 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизен депозит EUR 10.000,00 Тутунска банка 2015 Стекнување на друг начин
Долгови Имот на брачен другар Кредит 150.000,00 - -
Долгови Имот на брачен другар Кредит 16.000,00 2016 2018
Долгови Личен имот Кредитна картичка 200.000,00 - -

 Назад