Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Игор Дурловски Директор Македонска Опера и Балет

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Земјиште 2.900.000,00 денари 1200 м2 Скопје 2015 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Куќа 12.000.000,00 денари 263 м2 Скопје 2008 1/1 Стекнување со договор за градба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 1.200.000,00 денари КИА Спортаж 2016/2016 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 600.000,00 денари Крајслер гранд војаџер 2008/2009 Стекнување со договор за купопродажба

 Назад