Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Сашко Атанасов Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 2.500.000,00 денари 22.172 м2 село Пиперово, Струмица 2016 - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 330.990,00 денари 3.588 м2 село Пиперово, Струмица 1989 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Куќа 1.900.000,00 денари 78 м2 Струмица 2016 - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Помошни објекти 867.150,00 денари 141 м2 Струмица 2016 - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Стан 1.800.000,00 денари 74,06 м2 Струмица 1990 - Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на родители Други превозни средства 80.000,00 денари Товарно возило Застава 650 1980/1981 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на родители Машини и друга опрема 220.000,00 денари Трактор Фергусон 539 1987/1987 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Други превозни средства 599.625,00 денари Камион Мерцедес Атего -/- Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 120.000,00 денари Тојота Јарис 2000/2015 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 360.000,00 денари Мицубиши Лансер 2008/2008 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 833.000,00 денари Мерцедес ЦЛА 200 -/- Стекнување со договор за купопродажба
Друг имот Личен имот Оснивачи сопственик на ДПТУ „Вегафру Пакос“ ДООЕЛ 307.500,00 денари Стекнување на друг начин

 Назад