Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Мирослав Јовановиќ Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот недал податок Куќа 3.000.000,00 денари 160 м2 Куманово 2010 - Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 150.000,00 денари Ровер 200 1999/2006 Стекнување со договор за купопродажба

 Назад