Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Небиал Абдии Судија - поротник Основен суд Тетово

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Куќа - 1543 м2 Теарце 2012 1/1 Стекнување на друг начин
Подвижен имот Имот на брат Моторни возила - Алфа Ромео 2007/2017 Стекнување со договор за купопродажба

 Назад