Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Радмила Шекеринска Јанковска Министер Министерство за одбрана

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан - 57 м2 плус 7 м2 Охрид 2006 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан - 61м2 + 4м2 Скопје - 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан 13.238.797,00денари 163 м2 плус 15 м2 Скопје 2010 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан 2.752.389,00 50 м2 Скопје 2006 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 927.000.00 BRP CAN AM OUTLANDER MAX XT-P 1000 T3B ABS 2019/2019 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Уметнички и колекционерски предмети нема податок уметничка слика “Циганка“ од Никола Мартиновски 1971/2008 Стекнување со наследство
Побарувања Личен имот Побарување по основ на даден заем 610.000,00 ден 2013 - недал податок -
Други приходи Личен имот Приход по основ на издавање на стан 12.000,00 од 2016
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизна сметка EUR 515,00 Комерцијална банка 15.11.2016 - недал податок -
Банкарски депозити Имот на брачен другар Денарска штедна книшка 1.002.332,00 ден НЛБ Тутунска банка 03.10.2006 - недал податок -
Банкарски депозити Имот на брачен другар Трансакциона сметка денари 116.555,00 Комерцијална банка АД Скопје 31.12.2007 - недал податок -
Банкарски депозити Имот на брачен другар Трансакциона сметка денари 281.782,00 НЛБ Тутунска банка 02.03.2006 - недал податок -
Банкарски депозити Личен имот Девизна сметка EUR 1.045,00 Комерцијална банка АД Скопје - - недал податок -
Банкарски депозити Личен имот Девизна сметка EUR 10,00 Комерцијална банка АД Скопје - - недал податок -
Банкарски депозити Личен имот Девизна сметка EUR 2.403,00 Комерцијална банка АД Скопје - - недал податок -
Банкарски депозити Личен имот Денарска штедна книшка денари 1.242,00 Комерцијална банка - - недал податок -
Банкарски депозити Личен имот Орочен девизен депозит 13.235,00 еур Комерцијална банка АД Скопје 2012 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка денари 195.670,00 Комерцијална банка АД Скопје 31.05.2017 Стекнување на друг начин
Долгови Имот на брачен другар Кредит 1.550.000.00 2019 2024
Долгови Имот на брачен другар Кредит 444.080,00 денари 12.05.2015 2020
Долгови Имот на брачен другар Кредитна картичка 390.000,00 денари 2013 и 2015 -
Долгови Имот на брачен другар Кредитна картичка 4.264,00 евра 03.03.2014 -
Друг имот Личен имот Залог за потрошувачки кредит 6.907,00 евра Стекнување на друг начин

 Назад