Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Едмон Адеми Министер без ресор Влада на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 942.400,00 денари Тојота Корола 2018/2018 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Имот на брачен другар Денарска штедна книшка денари 1.569.841,00 Халк банка 2015 Стекнување со договор за купопродажба
Долгови Личен имот Лизинг 578.230,00 денари 2018 -
Друг имот Заеднички имот Преддоговор за купопродажба на недвижен имот 1.733.751,00 денари Стекнување на друг начин
Друг имот Имот на брачен другар Основање на друштво за консалтинг „ИМПАКТА“ ДООЕЛ 5.000,00 евра Стекнување на друг начин

 Назад