Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Горан Сугарески Министер за транспорт и врски Влада на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Градежно земјиште - 553 м2 Прилеп 2014 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште под објект - 111 м2 Прилеп 2014 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште под објект - 17 м2 Прилеп 2014 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште под објект - 19 м2 Прилеп 2014 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Куќа 3.000.000,00 денари 67 м2 Прилеп - - Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Стан 2.580.000,00 денари 45 м2 Скопје 2012 - Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 810.000,00 денари Сеат Кордоба 2008/2008 Стекнување со договор за купопродажба

 Назад