Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Ширет Елези Заменик на министер Министерство за финансии

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Куќа со двор - 172 м2 + 678 м2 Тетово - 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Двор - 740 м2 Гостивар 2011 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Земјиште под објект - 173 м2 Гостивар 2011 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Земјиште под објект - 26 м2 Гостивар 2011 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Земјиште под објект - 76 м2 Гостивар 2011 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Ливада - 1032 м2 Гостивар 2011 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Ливада - 921 м2 Гостивар 2011 1/1 Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Личен имот Благородни метали 300.000,00 денари Златен накит -/2010 Стекнување на друг начин
Подвижен имот Личен имот Моторни возила - Јагуар Х type 2002/2010 Стекнување со договор за подарок
Други приходи Имот на брачен другар плата 22.000,00 денари месечно
Други приходи Имот на родители плата 23.000,00 денари месечно
Други приходи Личен имот Авторски права 20.000,00 денари месечно
Банкарски депозити Личен имот Девизен депозит денари 300.000,00 Тутунска банка АД Скопје 2015-2017 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарски депозит денари 176.000,00 Стопанска банка АД Скопје 2015-2017 Стекнување на друг начин
Долгови Имот на брачен другар Кредит 846.000,00 07/2018 120 месеци
Долгови Личен имот Кредит 900.000,00 денари 2017 2025
Долгови Личен имот Кредитна картичка 45.000,00 денари 2017 2017

 Назад