Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Хазби Лика Заменик претседател на Влада на РМ задолжен за спроведување на рамковниот договор Влада на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брат Земјоделско земјиште 15.000,00 евра 9.394 м2 Дебар 2010 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Двор 50.000,00 евра 160 м2 Тетово 1970 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Деловен простор 170.000,00 евра 170 м2 Тетово 1995 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Куќа 150.000,00 евра 170 м2 Тетово 1975 - Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на брат Моторни возила 2.000,00 евра Нисан Микра 2004/2011 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брат Моторни возила 7.000,00 евра Нисан Триал 2005/2015 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила 4.000,00 евра Сузуки Игнис 2005/2015 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 7.000,00 евра Форд Фиеста 2011/2011 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Имот на брат Плата 18.000,00 денари месечно
Други приходи Имот на брачен другар Плата 30.000,00 денари месечно
Други приходи Личен имот Плата - месечно
Долгови Имот на брат Кредит 270.000,00 евра 2017 2027
Долгови Личен имот Кредит 54.000,00 евра 2013 2028
Друг имот Имот на брат Дуќан 32 м2 60.000,00 евра Стекнување со договор за купопродажба
Друг имот Имот на брат Лика - Компани 200.000,00 евра Стекнување на друг начин
Друг имот Имот на брачен другар Градежно земјиште 1.100 м2 100.000,00 евра Стекнување со наследство
Друг имот Имот на брачен другар Дуќан 22 м2 Приштина,Р.Косово 34.000,00 евра Стекнување со договор за купопродажба

 Назад