Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Мила Царовска Министер за труд и социјална политика Министерство за труд и социјална политика

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брат Градежно земјиште 78.029,00 денари 1099 м2 КО Јастребник - - Стекнување на друг начин
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 4.220.000,00 4613,72 м2 КО Прељубје - - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 6.390.500,00 6993,49 м2 КО Дрмени - - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 6.800.000,00 14870,15 м2 КО Прељубје - - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа 3.660.000,00 денари 90м2 Скопје - - Стекнување на друг начин
Недвижен имот Имот на родители Куќа 40.735.855,00 230 м2 Канада - - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Куќа 5.500.000,00 денари 200 м2 Скпоје - - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Ливада 1.400.000,00 1602 м2 КО Перово - - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Лозје - 2218,13 м2 КО Лавци - - Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Стан 20.371.953,00 55 м2 Канада - - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Стан 3.220.800,00 66 м2 Гази Баба - - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Градежно земјиште 63.474,00 денари 894 м2 КО Јастребник - - Стекнување на друг начин
Недвижен имот недал податок Гаража 307.450,00 20 м2 - - - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот недал податок Градежно земјиште - 20 м2 КП 1410 - - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот недал податок Градежно земјиште 73.788,00 1109 м2 КП 2150 - - Стекнување на друг начин
Подвижен имот Имот на брат Моторни возила 360.000,00 денари Хонда Акорд 2006/2014 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила 245.000,00 Пежо 407 -/- Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила 270.000,00 Pontiac Vibe -/- Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила 60.000,00 денари Сузуки Свифт 1996/1997 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 240.000,00 денари Тојота Јарис 2008/2008 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на родители Акции - 150 2007 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на родители Акции - 74 2012 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Имот на родители Девизен депозит EUR 94,87 Комерцијална банка Скопје - - недал податок -
Банкарски депозити Имот на родители Денарски депозит денари 2.335,00 Комерцијална банка Скопје - - недал податок -
Банкарски депозити Личен имот Девизен депозит CAD 7,17 Комерцијална банка Скопје - - недал податок -
Банкарски депозити Личен имот Девизен депозит USD 0,02 Комерцијална банка Скопје - - недал податок -
Долгови Имот на родители Кредит 1.908.939,00 денари 2012 2030
Долгови Имот на родители Кредит 850.000,00 денари 2016 2028
Долгови Личен имот Кредит 480.000,00 денари 2014 2019
Долгови Личен имот Кредитна картичка 31.483,00 денари - -
Друг имот недал податок ДПТУ Флај Кем ДООЕЛ Скопје 607.500,00 Стекнување на друг начин

 Назад