Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Бети Рабаџиевска Наумовска Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Деловен простор 850.000,00 денари 19 м2 Ресен 1991 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјоделско земјиште 210.000,00 денари - Ресен 1967 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјоделско земјиште 340.000,00 денари - Ресен 1967 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Куќа со двор 3.600.000,00 денари 770 м2 Ресен 1963 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Овошна градина 3.000.000,00 денари 13.808 м2 Ресен 1984 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Овошна градина 520.000,00 денари 1.726 м2 Ресен 1961 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Овошна градина 800.000,00 денари 2.604 м2 Ресен 1961 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Овошна градина 860.000,00 денари 3.470 м2 Ресен 1956 1/1 Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на брачен другар Машини и друга опрема 300.000,00 денари Трактор Тафе 45 2012/2012 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 400.000,00 денари Шевролер Круз 2011/2011 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Имот на брачен другар Кирија 3.000,00 денари месечно
Други приходи Имот на брачен другар Приходи од овоштарници со јаболка 1.100.000,00 денари годишно
Долгови Личен имот Кредит 300.000,00 - -
Долгови Личен имот Кредит 420.000,00 денари 2016 2023

 Назад