Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Лилјана Поповска Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Стан 3.874.500,00 денари 70 м2 Скопје - - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Деловен простор 4.304.552,00 денари 14 м2 - 2017 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Деловен простор 645.750,00 денари 7 м2 Скопје - - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјоделско земјиште 164.943,00 денари 447 м2 Горно Соње 2014 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјоделско земјиште 315.900,00 денари 1.029 м2 Горно Соње 2012 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјоделско земјиште 335.244,00 денари 1.092 м2 Горно Соње 2012 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан 1.743.900,00 денари 58 м2 Скопје - - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан 4.594.050,00 денари 83 м2 Скопје - - Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 1.027.050,00 денари Фолксваген Голф 2009/2009 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на брачен другар Акции 1.832.811,00 денари 212 2008 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на брачен другар Акции 152.250,00 денари 1.750 2014 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на брачен другар Акции 216.048,00 денари 24 2008 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на брачен другар Акции 217.035,00 денари 35 2008 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на брачен другар Акции 222.300,00 денари 117 2008 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на брачен другар Акции 279.300,00 денари 700 2014 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на брачен другар Акции 283.600,00 денари 80 2014 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на брачен другар Акции 887.250,00 денари 11.830 2008 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на брачен другар Акции 973.350,00 денари 1.545 2016 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на брачен другар Удели 246.000,00 денари 7,5% 2013 Стекнување на друг начин
Хартии од вредност Имот на брачен другар Удели 3.943.995,00 денари 72.979 2007 Стекнување на друг начин
Хартии од вредност Личен имот Акции 2.644.500,00 денари 284 1993 Стекнување на друг начин
Други приходи Имот на брачен другар Дивиденда 100.107,00 денари 2016
Други приходи Имот на брачен другар Дивиденда 24.187,00 денари 2016
Други приходи Имот на брачен другар Дивиденда 38.160,00 денари 2014
Други приходи Имот на брачен другар Дивиденда 43.800,00 денари 2016
Други приходи Имот на брачен другар Дивиденда 44.520,00 денари 2015
Други приходи Имот на брачен другар Дивиденда 54.075,00 денари 2016
Други приходи Имот на брачен другар Хонорари за превод 100.000,00 денари 2014
Други приходи Имот на брачен другар Хонорари за превод 136.750,00 денари 2015
Други приходи Имот на брачен другар Хонорари за превод 326.086,00 денари 2016
Други приходи Личен имот Дивиденда 54.627,00 денари 2014
Други приходи Личен имот Дивиденда 59.851,00 денари 2015
Други приходи Личен имот Дивиденда 64.980,00 денари 2016
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизна сметка EUR 3.374,00 Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Денарска платежна картичка денари 227.955,00 Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска платежна картичка денари 437.544,00 Тутунска банка - Стекнување на друг начин
Долгови Заеднички имот Заем 600.000,00 денари - -
Долгови Имот на брачен другар Кредит 3.689.616,00 денари 2017 -
Друг имот Заеднички имот Приватна фирма 830.000,00 денари Стекнување на друг начин
Друг имот Имот на брачен другар Финансиски средства 2.152.500,00 денари Стекнување на друг начин

 Назад