Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Славица Шуманска Митева Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Земјиште 65.000,00 денари 1037 м2 Виница 2013 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Куќа 5.000.000,00 денари 228 м2 Виница 2009 1/1 Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Заеднички имот Овошна градина 330.000,00 денари 2651 м2 Виница 2014 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Двор со помошни простории 600.000,00 денари 423 м2 Виница 2014 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Земјиште 500.000,00 денари 533 м2 Виница 2014 1/1 Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Личен имот Друго 60.000,00 денари Пијано Чајковски 1995/1995 Стекнување на друг начин
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 180.000,00 денари Рено Клио 1997/2007 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 300.000,00 Сеат Леон 2007/2018 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на брачен другар Удели - - 2018 - недал податок -
Други приходи Имот на брачен другар Плата - 2018
Долгови Имот на брачен другар Кредит 775.000,00 денари 2015 2024
Долгови Имот на брачен другар Кредитна картичка 51.000,00 денари 2014 2017
Долгови Личен имот Кредит - 2018 2026
Долгови Личен имот Кредитна картичка - 2017 2019
Долгови Личен имот Кредитна картичка 78.000,00 денари 2015 2019

 Назад