Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Самка Ибраимоски Министер без ресор Влада на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот недал податок Стан 60.000,00 евра 110 м2 Тетово 1998 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 5.000,00 евра Цитроен ц4 2008/2008 Стекнување со договор за купопродажба
Побарувања Личен имот Побарување по основ на даден заем 35.000,00 евра 10 год. Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Личен имот - 20.000,00 денари 8 години
Долгови Личен имот Кредит 5.842.500,00 денари - 6 години
Друг имот Личен имот Фабрика 32.530.500,00 денари Стекнување со договор за купопродажба

 Назад