Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Драги Рашковски Генерален секретар Влада на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Гаража 240.000,00 денари 12 м2 Скопје 2016 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 600.000,00 денари 2089 м2 Струмица 2017 1/1 Стекнување на друг начин
Недвижен имот Личен имот Стан 4.000.000,00 денари 68 + 19 Скопје 2013 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Други превозни средства 200.000,00 мотор Kawasaki Ninja 2008/- Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Други превозни средства 307.000,00 мотор BMW 650 GT 2014/- Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 120.000,00 денари Волво 760 1988/2015 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 480.000,00 денари мотоцикл Хонда Голдвинг 2008/2015 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Имот на деца Депозит 75.000,00 денари Стопанска банка 2017 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Депозит 885.865,00 - - Стекнување со договор за подарок
Банкарски депозити Имот на деца Депозит 932.170,00 - - Стекнување со договор за подарок
Банкарски депозити Личен имот Депозит 2.500.000,00 денари Халк банка 2016 Стекнување на друг начин
Долгови Личен имот Заем 1.228.000,00 - -
Долгови Личен имот Кредит 4.200.000,00 денари 2013 2028

 Назад