Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Лазо Велковски Директор Биро за јавна безбедност

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан 2.500.000,00 денари 66 м2 Скопје 2006 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Гаража 300.000,00 денари 14 м2 Скопје 2015 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Земјиште 1.000.000,00 денари 3.285 м2 Скопје 2015 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште 1.500.000,00 денари 2.493 м2 Скопје 2015 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште 400.000,00 денари 2.062 м2 Скопје 2015 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште 400.000,00 денари 2.080 м2 Скопје 2015 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште 500.000,00 денари 1.000 м2 Скопје 2015 1/4 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште 550.000,00 денари 1.872 м2 Скопје 2015 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Стан 2.500.000,00 денари 66 м2 Скопје 2001 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на деца Моторни возила 300.000,00 денари Рено Меган 2004/2015 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 1.000.000,00 денари Ауди А4 2009/2015 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Акции 900.000,00 денари 32 2008 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Личен имот договор за дело 6.000,00 денари месечно
Долгови Личен имот Кредит 308.459,00 денари 2015 20 години
Долгови Личен имот Кредит 339.334,00 денари 2015 20 години
Долгови Личен имот Кредит 925.376,00 денари 2015 20 години

 Назад