Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Дејан Павлевски Заменик на министер Министерство за локална самоуправа

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Гаража 111.240,00 денари 12 м2 Скопје 2017 1/1 Стекнување на друг начин
Недвижен имот Личен имот Гаража 216.300,00 денари 18 м2 Скопје 2015 1/1 Стекнување на друг начин
Недвижен имот Личен имот Стан 2.719.200,00 денари 41 м2 Скопје 2015 1/1 Стекнување на друг начин
Подвижен имот Личен имот Благородни метали 988.000,00 денари Накит -/- Стекнување на друг начин
Подвижен имот Личен имот Уметнички и колекционерски предмети 618.000,00 денари Уметнички предмети -/- Стекнување на друг начин
Побарувања Личен имот Побарување по основ на даден заем 432.600,00 денари 2015 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарска штедна книшка денари 15.000,00 Тутунска банка 2014 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка денари 11.000,00 Стопанска банка АД 2014 Стекнување на друг начин
Долгови Личен имот Кредит 2.647.966,00 денари 2015 2045
Долгови Личен имот Кредитна картичка 60.000,00 денари - -
Друг имот Личен имот Готовина 927.000,00 денари Стекнување на друг начин

 Назад