Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Фаница Николоска ВД Директор Државен управен инспекторат

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 180.000,00 денари 3.000 м2 Врапчиште 2000 - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 20.000,00 денари 300 м2 Врапчиште 2000 - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 48.000,00 денари 800 м2 Врапчиште 2000 - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 91.000,00 денари 1.500 м2 Врапчиште 2000 - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 91.000,00 денари 1.500 м2 Врапчиште 2000 - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Куќа 12.200.000,00 денари 300 м2 Тетово 1990 - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Куќа за одмор 120.000,00 денари 40 м2 Врапчиште 2000 - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Имот на родители Стан 3.700.000,00 денари 56 м2 Скопје 2014 - Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 100.000,00 денари Опел Астра 1998/2010 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 50.000,00 денари Опел Астра 1994/2005 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Благородни метали 150.000,00 денари Накит -/- Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Девизна штедна книшка EUR 490,00 Комерцијална банка 2011 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Девизна штедна книшка EUR 500,00 Комерцијална банка 2017 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Девизна штедна книшка USD 10,00 Комерцијална банка 2017 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Девизна штедна книшка USD 25,00 Комерцијална банка 2011 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на родители Девизна штедна книшка EUR 5.000,00 Стопанска банка 2014 Стекнување на друг начин
Долгови Имот на брачен другар Кредит 900.000,00 денари 2017 2025

 Назад