Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Кирил Парталов Државен секретар Министерство за локална самоуправа

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Куќа 4.612.500,00 денари 315 м2 Струмица 2016 1/2 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Земјиште 596.550,00 денари 970 м2 Струмица 1998 1/1 Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Заеднички имот Моторни возила 153.750,00 денари Пежо 308 2008/2008 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Личен имот Денарска платежна картичка денари 90.000,00 Комерцијална банка 2011 Стекнување на друг начин

 Назад