Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Данаил Дончев Директор Фонд за здравствено осигурување на Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Куќа 30.000.000,00 денари 250 м2 Австралија 2013 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан 3.500.000,00 денари 65 м2 Скопје 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Стан 3.500.000,00 денари 65 м2 Скопје 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Стан со подрум 9.000.000,00 денари 170 м2 Скопје 2012 1/1 Стекнување со наследство
Подвижен имот Заеднички имот Уметнички и колекционерски предмети 1.000.000,00 денари Уметнички слики и колекционерски предмети -/2003 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 500.000,00 денари Џип Гранд Чероки 2006/2006 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 800.000,00 денари Тојота Корола 2015/2015 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 60.000,00 денари Хер 4 АТВ 2008/2008 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Акции 2.400.000,00 денари 500 2012 Стекнување на друг начин
Хартии од вредност Личен имот Акции 6.500.000,00 денари 10.000 2010 Стекнување на друг начин
Побарувања Заеднички имот Побарување по основ на даден заем 1.200.000,00 денари 2018 Стекнување на друг начин
Други приходи Заеднички имот детски додаток 800.000,00 денари Годишно
Други приходи Личен имот Дивиденди 1.200.000,00 денари годишно
Банкарски депозити Заеднички имот Денарска штедна книшка 1.850.000,00 банка тековно Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка денари 30.000,00 банка тековно Стекнување на друг начин
Долгови Заеднички имот Кредитна картичка 200.000,00 - континуирано
Друг имот Заеднички имот Разен мебел и техника 1.200.000,00 денари Стекнување со договор за купопродажба
Друг имот Имот на брачен другар накит 100.000,00 денари Стекнување со договор за купопродажба

 Назад