Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Ѓоко Танасоски Директор Царинска управа на Република Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Градежно земјиште - 10312 м2 Охрид 2016 1/6 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Градежно земјиште 40.903.650,00 12505 Охрид 2016 59/12505 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Градежно земјиште 40.903.650,00 131 м2 Охрид 2016 1/6 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Градежно земјиште 40.903.650,00 25972 м2 Охрид 2016 172/25987 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Градежно земјиште 40.903.650,00 287 м2 Охрид 2013 1/6 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Градежно земјиште 40.903.650,00 473 м2 Охрид 206 1/6 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Деловен простор 5.838.976,00 48 м2 Охрид 2013 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште под објект 1.994.962,00 390 м2 Охрид 2013 175/390 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште - 1473 м2 Охрид 2013 1/6 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 40.903.650,00 109 м2 Охрид 2013 1/6 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Куќа 1.994.962,00 155 м2 Охрид 2013 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Стан 3.826.626,00 194 м2 Охрид 2013 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Стан 7.380.000,00 157 м2 Скопје 2013 70/157 Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 120.000,00 Даеву Матиз 2006/2015 Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 120.000,00 Форд Фокус 2002/2015 Стекнување со наследство
Банкарски депозити недал податок Девизна штедна книшка 12.946,00 EUR - - Стекнување на друг начин
Долгови недал податок Дозволено пречекорување на трансакциска сметка 45.000,00 - -
Долгови недал податок Кредит 740.720,00 - -
Долгови недал податок Кредитна картичка 110.000,00 - -

 Назад