Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Саит Абазоски Член на управен одбор ЈП за водоснабдување “Студенчица“

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Стан 1.800.000,00 111 м2 Дебар 2011 - Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 100.000,00 Опел Астра 2000/2015 Стекнување со договор за купопродажба
Други приходи Личен имот плата 27.432,00 2005
Долгови Личен имот Кредит 1.800.000,00 2011 2024

 Назад