Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Неџбедин Каремани Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Деловен простор 80.000,00 евра 80 м2 Тетово 2012 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште - 3.550 м2 КО Голема Речица 2015 2/6 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште - 49.000 м2 село Шипковица 2016 2/12 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Куќа 100.000,00 евра 400 м2 Тетово 1997 1/1 Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Личен имот Куќа 30.000,00 евра 53 м2 Тетово 2015 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Шума - - КО Гајре 2016 2/12 Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Имот на деца Моторни возила 10.000,00 евра Голф 6 2011/2015 Стекнување со договор за купопродажба
Друг имот Имот на брачен другар Златен накит - Стекнување на друг начин

 Назад