Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Џелал Абдиу Член на совет Општина Маврово и Ростуше

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Земјиште 7.000.000,00 денари 10.000 м2 Требиште 2014 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Куќа 7.000.000,00 денари 240 м2 Требиште 2014 1/1 Стекнување со наследство

 Назад