Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Ристе Ташев Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 350.000,00 денари 22.400 м2 Демир Капија 1985 / Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Куќа 2.800.000,00 денари 150 м2 Неготино 1980 / Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Лозје 150.000,00 денари 2.734 м2 Неготино 1995 / Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила 120.000,00 денари Хјундаи Акцент 2003/2008 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 1.081.500,оо денари Форд Фокус 2018/2018 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Имот на родители Девизна штедна книшка EUR 9.000,00 Комерцијална банка 2003 Стекнување на друг начин
Долгови Имот на родители Кредит 60.000,00 денари 2017 2019
Долгови Личен имот Кредит 1.000.000,оо денари 01.03.2018 01.03.2023
Долгови Личен имот Кредит 60.000,00 денари 2017 2018

 Назад