Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Сашо Велковски Градоначалник Општина Свети Николе

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 8.000,00 800 м2 Свети Николе - 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Лозје 30.000,00 2.055 м2 Свети Николе - 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Куќа 1.500.000,00 169 м2 Свети Николе 2017 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Стан 2.587.000,00 42 м2 Скопје 2016 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 125.000,00 Ауди А4 2001/2012 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Личен имот Приоритетни акции 400 100 2017 Стекнување со наследство
Банкарски депозити Личен имот Девизен депозит 7.870,00 еур Стопанска банка Скопје 2017 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизен депозит 9.000,00 еур Централна Кооперативна Банка 2017 Стекнување на друг начин
Долгови Личен имот Кредит 1.125.450,00 2016 2026

 Назад