Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Мубине Абдии Член на совет Општина Желино

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Двор / 143,15 м2 село Стримница, Желино - 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште / 14.757 м2 село Стримница, Желино - 1/3 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа / 165,97 м2 село Стримница, Желино - 1/1 Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на брат Моторни возила 210.000,00 денари Пежо 207 2006/2016 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брат Моторни возила 430.000,00 денари Мерцедес 220 ЦДИ 2000/2012 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка - Стопанска банка - Стекнување на друг начин

 Назад