Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Исмаил Абдиов Член на совет Општина Лозово

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 600.000,00 3,3 ха Р.Македонија 2008 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Куќа 600.000,00 64м2 Р.Македонија 2008 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Лозје 600.000,00 1,3ха Р.Македонија 2008 1/1 Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Други превозни средства 300.000,00 Ландини 1976/2013 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Други превозни средства 300.000,00 Ландини 1976/2013 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Други превозни средства 660.000,00 Нев Холанд 2016/2016 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 240.000,00 Форд транзит 2001/2011 Стекнување со договор за купопродажба

 Назад