Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Рубинчо Шефтероски Градоначалник Општина Кривогаштани

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брат Стан 2.255.020,00 65 м2 Прилеп 2015 1/1 Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Имот на брат Стан 3.997.500,00 денари 102 м2 Прилеп 2015 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Градежно земјиште 13.270,00 87 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Градежно земјиште 130.000,00 837 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Градежно земјиште 135.115,00 886 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Градежно земјиште 8.300,00 54 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Градежно земјиште 8.700,00 57 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Градина 30.000,00 1001 м2 Бела Црква 2015 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Градина 40.000,00 1275 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Градина 42.800,00 1297 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Деловен простор 335.790,00 104 м2 Бела Црква 2015 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Земјиште под објект 12.000,00 77 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште под објект 20.000,00 118 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште под објект 20.100,00 134 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште под објект 42.000,00 279 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште под објект 5.000,00 26 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште под објект 500,00 3 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 10.000,00 320 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 120.000,00 389 м2 Бела Црква 2015 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 17.500,00 533 м2 Бела Црква 2012 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 186.480,00 6216 м2 Бела Црква 2014 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 20.000,00 571 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 20.000,00 581 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 20.000,00 634 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 20.250,00 675 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 30.000,00 864 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 35.000,00 1039 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 38.500,00 1373 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 40.000,00 1136 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 40.000,00 1318 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 46.000,00 1394 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 50.000,0 1600 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 52.000,00 1578 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 52.000,00 1737 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 56.000,00 1878 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 59.500,00 1798 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 63.000,00 1919 м2 Бела Црква 2014 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Земјоделско земјиште 94.000,00 2838 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа 1.800.000,00 223 м2 Бела Црква 2007 1/1 Стекнување на друг начин
Недвижен имот Имот на родители Куќа 315.328,00 86 м2 Бела Црква 2014 1/1 Стекнување на друг начин
Недвижен имот Имот на родители Лозје 10.000,00 339 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Лозје 17.800,00 593 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Лозје 25.000,00 813 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Непрецизиран имот 100.000,00 643 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Непрецизиран имот 500.000,00 20 м2 Бела Црква 2007 1/1 Стекнување на друг начин
Недвижен имот Имот на родители Непрецизиран имот 500.000,00 22 м2 Бела Црква 2007 1/1 Стекнување на друг начин
Недвижен имот Имот на родители Овошна градина 67.716,00 2052 м2 Бела Црква 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Стан 2.552.250,00 86 м2 Охрид 2017 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан 2.555.020,00 64 м2 Прилеп 2015 1/1 Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Личен имот Стан 2.555.020,00 65 м2 Прилеп 2015 1/1 Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Личен имот Стан 4.370.000,00 денари 90 м2 Прилеп 2014 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брат Машини и друга опрема 461.250,00 Трактор Тафе 2009/2009 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брат Моторни возила 250.000,00 Шевролет Каптива 2012/2016 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на родители Машини и друга опрема 300.000,00 денари Трактор Фергусон 1997/1997 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила 1.308.200,00 hyundai tucson 1.6 cdi 2018/2018 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила 645.750,00 денари Форд Ескорд 2016/2017 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Машини и друга опрема 461.250,00 денари Трактор ТАФЕ 2009/2009 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 200.000,00 Пежо Боксер 2003/2006 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 240.000,00 денари Пежо 206 2008/2014 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Имот на родители Девизна штедна книшка 40.000,00 EUR Комерцијална банка 2013 Стекнување на друг начин

 Назад