Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Блаже Станков Градоначалник Општина Зрновци

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Куќа 9.000.000,00 денари 400 м2 село Зрновци 1991 1/2 Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Личен имот Двор 30.000,00 денари 510 м2 село Мордовис 2010 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште 151.000,00 денари 2.850 м2 село Мордовис 2010 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 375.000,00 денари 1.25 хектари КО Мородвис 2010 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Куќа 600.000,00 денари 70 м2 село Мордовис 2010 1/1 Стекнување со наследство
Подвижен имот Заеднички имот Моторни возила 180.000,00 денари Пежо Партнер 2007/2008 Стекнување со договор за купопродажба

 Назад