Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Дамјан Манчевски Министер Министерство за информатичко општество и администрација

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Градежно земјиште 215.250,00 денари 530 м2 Општина Чучер Сандево 2015 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Заеднички имот Градежно земјиште 215.250,00 денари 530 м2 Општина Чучер Сандево 2015 1/2 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Заеднички имот Земјиште 40.344,00 172 м2 Горњани 2018 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Заеднички имот Стан со помошни простории 2.086.000,00 72 м2+ 24м2+12м2 Скопје / 1/2 Стекнување со договор за градба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 822.500,00 денари Сеат Алтеа 2010/2010 Стекнување со договор за купопродажба
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизна штедна книшка CHF 3.293,00 Про Кредит Банка 2012 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Девизна штедна книшка EUR 650,00 Про Кредит Банка 2011 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Денарска штедна книшка 98.366,00 денари Про Кредит Банка 2016 Стекнување на друг начин
Долгови Личен имот Кредит 3.093.502,00 2017 -
Долгови Личен имот Кредит 861.000,00 денари 2012 2027

 Назад