Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Горанчо Крстев Градоначалник Општина Чешиново-Облешево

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Земјоделско земјиште 330.000,00 денари 11.219 м2 КО Спанчево 2008 1/2 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Заеднички имот Земјоделско земјиште 90.000,00 денари 3.415 м2 КО Бања 2008 1/2 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Градежно земјиште 300.000,00 денари 313 м2 село Спанчево 2010 - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Земјиште 20.000,00 денари 202 м2 село Спанчево 2010 - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 1.300.000,00 денари 31.664 м2 КО Спанчево 2008 - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 50.000,00 денари 939 м2 КО Спанчево 2010 - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 600.000,00 денари 18.695 м2 КО Спанчево 2008 - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Куќа 1.000.000,00 денари 161 м2 село Спанчево 2010 - Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Помошни објекти 50.000,00 денари 27 м2 село Спанчево 2010 - Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 900.000,00 денари Фолксваген Пасат ЦЦ 2009/2015 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 922.500,00 Пасат /// Стекнување со договор за купопродажба
Друг имот Личен имот ЈТД „Грга„ село Спанчево 8.500.000,00 денари Стекнување на друг начин

 Назад