Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Митко Јанчев Градоначалник Општина Кавадарци

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Гаража 615.000,00 423 м2 Скопје 2011 6/200 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Заеднички имот Земјиште 1.230.000,00 74 м2 Кавадараци 2013 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Земјиште 184.500,00 7227 м2 Кавадарци 2013 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Земјиште 2.214.000,00 7277 м2 Кавадарци 2013 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Земјиште 435.000,00 9203 м2 ВМ Шамаците 2013 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Заеднички имот Земјиште под објект 307.500,00 945 м2 Скопје 2014 29/948 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Заеднички имот Земјиште под објект 615.000,00 933 м2 Скопје 2011 18/600 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Заеднички имот Непрецизиран имот 307.500,00 218 м2 СКопје 2014 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Заеднички имот Непрецизиран имот 492.000,00 176 м2 Скопје 2014 3/176 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Заеднички имот Објект 7.380.000,00 349 м2 Кавадарци 2008 1/2 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан 6.150.000,00 65 м2 Охрид 2014 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Земјиште 1.076.250,00 1161 м2 Ваташа 2013 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште 184.500,00 5477 м2 Кавадарци 2017 1/4 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Земјиште 307.500,00 332 м2 Ваташа 2013 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште 307.500,00 4149 м2 вм Краишта 2014 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште 32.595.000,00 76231 м2 Кавадарци 2013 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште 369.000,00 388 м2 Ваташа 2013 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште 651.900,00 709 м2 Ваташа 2013 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште 7.687.500,00 3077 м2 Ваташа 2013 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште под објект и двор 1.845.000,00 762 м2 Кавадарци 2012 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште под објект и двор 2.460.000,00 279 м2 Кавадарци 2013 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Земјиште под објект и двор 430.500,00 89 м2 Кавадарци 2012 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Куќа 1.537.500,00 89 м2 Кавадарци 2012 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Куќа 120.000,00 60 м2 Кавадарци 2017 1/4 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Куќа 15.375.000,00 444 м2 Кавадарци 2013 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Куќа 9.225.000,00 264 м2 Кавадарци 2013 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Непрецизиран имот 3.813.000,00 122 м2 Ваташа 2017 1/1 Стекнување на друг начин
Недвижен имот Личен имот Стан 3.874.500,00 72 м2 Ваташа 2017 1/1 Стекнување на друг начин
Недвижен имот Личен имот Стан 6.150.000,00 96 м2 Скопје 2014 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Стан 6.765.000,00 117 м2 Скопје 2011 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 1.845.000,00 Ленд Ровер Евокју 2013/2013 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 1.845.000,00 БМВ серија Х 2010/2013 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 123.000,00 Априлиа ср 50 2017/2017 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 184.500,00 Трактор ИМТ 1974/2013 Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 246.000,00 Трактор ИМТ 1990/2013 Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 246.000,00 Трактор МФ 1982/2015 Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 307.500,00 Трактор ИМТ 1999/2013 Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 307.500,00 Трактор Фиат 1990/2013 Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 492.000,00 Априлиа Дорсодуро 2016/2016 Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на брачен другар Удели 1.500.000,00 33% 2016 Стекнување на друг начин
Хартии од вредност Личен имот Удели 16.186.000,00 100% 2013 Стекнување на друг начин
Хартии од вредност Личен имот Удели 500.000.000,00 75 % 2013 Стекнување со наследство
Побарувања Личен имот Побарување по основ на даден заем 1.730.000,00 2017 Стекнување на друг начин
Побарувања Личен имот Побарување по основ на даден заем 100.000,00 2015 Стекнување на друг начин
Побарувања Личен имот Побарување по основ на даден заем 100.000,00 2017 Стекнување на друг начин
Побарувања Личен имот Побарување по основ на даден заем 120.000,00 2017 Стекнување на друг начин
Побарувања Личен имот Побарување по основ на даден заем 950.000,00 2013 Стекнување на друг начин
Други приходи Личен имот Приходи од продажба на грозје 1.208.670,00 2017
Други приходи Личен имот Приходи од продажба на грозје 2.271.133,00 2017
Други приходи Личен имот Субвенции 546.594,00 2017
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизен депозит 25.703,45 ЕУР Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Трансакциона сметка 926.786,00 Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Денарски депозит 26.600,00 Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Трансакциона сметка 142.013,00 Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот штедна книшка 54.403,00 Комерцијална банка - Стекнување на друг начин
Долгови Имот на брачен другар Кредит 3.790.000,00 2015 2018
Долгови Личен имот Кредит 8.000.000,00 2015 2018
Друг имот Личен имот Земјиште под закуп од М.З.Ш.В 270.000,00 ЕУР Стекнување на друг начин

 Назад