Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Бујаре Абази Член на совет Општина Чаир

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Гаража 171.985,00 денари 11.8 м2 Скопје 2006 - Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Заеднички имот Стан 2.692.231,00 денари 76 м2 Скопје 2006 - Стекнување со договор за купопродажба
Долгови Имот на брачен другар Кредит 1.537.500,00 денари 2006 2021

 Назад