Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Далибор Богдановски Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 1.136.520,00 денари 1.232 м2 Сопиште / 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 1.200.480,00 денари 1.220 м2 Сопиште / 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 1.298.880,00 денари 352 м2 Сопиште / 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 1.298.880,00 денари 352 м2 Сопиште / 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 1.298.880,00 денари 352 м2 Сопиште / 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 1.865.910,00 денари 1.517 м2 Сопиште / 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 1.929.870,00 денари 523 м2 Сопиште / 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 1.929.870,00 денари 523 м2 Сопиште / 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 3.783.480,00 денари 1.538 м2 Сопиште / 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 3.940.920,00 денари 1.068 м2 Сопиште / 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 310.181,00 денари 949 м2 Сопиште / 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 4.274.250,00 денари 1.390 м2 Сопиште / 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 624.225,00 денари 1.015 м2 Сопиште / 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 892.980,00 денари 242 м2 Сопиште / 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Куќа 3.024.000,00 денари 84 м2 Сопиште / 1/1 Стекнување на друг начин
Недвижен имот Имот на родители помошни простории 830.250,00 денари 45 м2 Сопиште / / Стекнување на друг начин
Недвижен имот Имот на родители Спрат од куќа 3.024.000,00 денари 84 м2 Сопиште / / Стекнување на друг начин
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила 120.000,00 денари КИА Преџио 1998// Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 184.500,00 денари Голф 4 2001// Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 400.000,00 Ауди А6 2011// Стекнување со договор за купопродажба
Хартии од вредност Имот на родители Удели 300.750,00 денари 1 1995 Стекнување на друг начин
Долгови Имот на брачен другар Кредит 480.000,00 денари 2015 2024
Долгови Имот на родители Кредит 490.800,00 денари 2012 2020
Долгови Личен имот Кредит 585.000,00 2019 /
Долгови Личен имот Кредитна картичка 120.000,00 / /

 Назад