Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Мераљ Узеири Ферати Пратеник Собрание на Република Северна Македонија

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Деловен простор 50.000,00 евра 25 м2 Тетово 2001 / Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Куќа 250.000,00 евра 300 м2 Тетово 1972 / Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 360.000,00 Ауди А4 2009/2019 Стекнување со договор за купопродажба
Долгови недал податок Кредит 10.000,00 евра 2016 2026
Долгови недал податок Кредит 900.000,00 - -

 Назад