Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Јордан Насев Градоначалник Општина Карбинци

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Гаража 192.064,00 денари 15 м2 Штип 2012 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Градежно земјиште 12.580,00 17 М2 Кочани 2014 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан 1.557.829,00 денари 65 м2 Штип 2006 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан 1.807.507,00 72 м2 Кочани 2014 1/1 Стекнување со наследство
Недвижен имот Имот на родители Градежно земјиште 126.400,00 632 м2 с. Таринци 1972 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Земјиште под објект 24.600,00 123 м2 с. Таринци 1972 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на родители Куќа 920.370,00 100 м2 с. Таринци 1972 1/1 Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Имот на родители Помошни објекти 102.000,00 17 м2 с. Таринци 1972 1/1 Стекнување со договор за градба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 565.000,00 Фолксваген Голф 2016/2020 Стекнување со договор за купопродажба
Долгови Личен имот Кредит 12.000 еур 2020 35 месеци

 Назад